Vòng Custom

279.000₫ Giá thị trường: 300.000₫
Trạng thái : Hết hàng

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mã sản phẩm

V_CUSTOM_NT

---

✨ CÁCH CUSTOM VÒNG TAY ✨

B1: Đặt hàng

B2: Chat trao đổi ý tưởng của bạn với Verus tại fanpage Verus (m.me/verus.wristband)

B3: Verus sẽ gửi lại thiết kế và chỉnh sửa (3 lần phản hồi)

B4: Thanh toán đơn hàng

Sản phẩm sau đó sẽ được hoàn thiện và gửi tới bạn

 

*Lưu ý: Vòng tay Custom không kèm thẻ bo góc

---

Chưa có nội dung

Tel-Love

109.000₫ 130.000₫

Tel-Love

109.000₫ 130.000₫

The Friends

109.000₫ 130.000₫

Rusty

109.000₫ 130.000₫

Minirus - Rusty

109.000₫ 130.000₫

Destiny

109.000₫ 130.000₫

Obsession

109.000₫ 130.000₫

Munich

109.000₫ 130.000₫

ZenNezu

109.000₫ 130.000₫

ObaMitsu

109.000₫ 130.000₫

TanKana

109.000₫ 130.000₫

The Fire Inside

109.000₫ 130.000₫

The Kop

109.000₫ 130.000₫

Gooner

109.000₫ 130.000₫

Fragile

109.000₫ 130.000₫

Vogue

109.000₫ 130.000₫

Blossom

109.000₫ 130.000₫

Work Out

109.000₫ 130.000₫